انجمن صنفی کارفرمایی

پیمانکاران ساختمان و تاسیسات استان تهران
جزئیات

انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران

جزئیات

توصیه های پزشکی در خصوص بیمار کرونا

جزئیات

در راستای کنترل و مقابله حداکثری با شیوع و انتشار ویروس کرونا...

اعضاي محترم انجمن  احتراما در راستای کنترل و مقابله حداکثری با شیوع و انتش...
جزئیات

انجمن صنفی کارفرمایی

پیمانکاران ساختمان و تاسیسات استان تهران
جزئیات

راه های پیشگیری از کرونا

راه های پیشگیری از کرونا
جزئیات

انجمن صنفی کارفرمایی

پیمانکاران ساختمان و تاسیسات استان تهران
جزئیات

انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی استان ت...
جزئیات

خدمات ما

ماموریت انجمن

ماموریت انجمن تلاش در جهت قانونمندی و برابر سازی فرصت های کاری برای پیمانکاران است که از طرق زیر صورت می پذیرد: افزایش حساسیت و آگاهی اجتماعی نسبت به بهبود نگرش به حرفه پیمانکاری و نقش اثربخش آنان در پیشبرد جامعه. پیگیری   تدوین، تصویب، اصلاح و اجرای قوانین و مقررات برای حمایت از حقوق پیمانکاران. تهیه، گردآوری و نشر دانش و اطلاعا...

اهداف انجمن

بمنظور حفظ  وارتقاءحقوق و منافع مشروع و قانونی  صنفي کلیه کارفرمایان پیمانکار هر نوع پروژه های اجرائی ابنیه، راه سازی، آب رسانی وآب و فاضلاب، برق رسانی  و انتقال نیرو و نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه و هر نوع پروژه  ساختماني تأسیساتی تجهیزاتی در استان تهران و ایجاد امکان و انجام مطالعات فنی و تخصصی بجهت همکاری و همیاری بین اعض...

وظایف انجمن

حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی مشترک اعضا اعم از اشخاص حقیقی و شرکتها، موسسات و انجمنها و تشکلهای وابسته به انجمن. ایجاد روحیه " همیاری و همکاری و اتحاد "بین اعضا. ایجاد فضای مناسب در همیاری و همکاری بین اعضا انجمن با ارگانها و نهادها و دوایر و سازمانهای دولتی ذیربط. ملزم نمودن کلیه اعضای انجمن به مراعات اصول فنی و قواعد صحیح در ا...

خدمات انجمن

اخذ نمایندگی بیمه درمان تکمیلی با مزایای خاص و شرایط ویژه برای اعضای انجمن ارائه کلیه خدمات مشاوره ای استعلام و خرید بیمه ( کلیه خدمات بیمه ای از کلیه شرکتهای بیمه گر بدون محدودیت) ارائه خدمات مشاوره ای در صورت بروز خسارت جهت راهنمایی و آشنایی اعضاء با حقوق بیمه ای خود و کسب اطلاعات لازم در هنگام دریافت خسارت ارائه کارت اورژانس بیمه به صو...

تاریخچه ما

در سال 1381 تعدادي از پيمانکاران اقدام به گردهم آيي و تشکيل انجمن صنفي پيمانکاران و شرکتهاي ساختماني و تأسيساتي و تجهيزاتي استان تهران نمودند که اين انجمن با زحمات فراوان و شبانه روزي بالاخره در تاريخ 81/12/11 موفق به اخذ تائیدیه ثبت انجمن از اداره کار و امور اجتماعي گرديد و سپس طي جلسات مختلف بحث و گفتگو و تعامل با مسئولين وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران موفق به امضای تفاهمنامه اي با سازمان مذکور شد که امضای اين تفاهمنامه گام بزرگي در جهت نزديک شدن به جايگاه واقعي انجمن و قشر زحمتکش پيمانکاران مي باشد. و تاکنون توانسته است جايگاه مناسبي را در محافل مهم اجتماعي چون استانداري تهران معاونت نظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق،کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمایي ايران، کانون سراسري انجمنهاي صنفي شرکتهاي ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي ايران، شوراي فني استانداری، کميتة کنترل کيفيت مصالح شورای فنی و... بدست آورد و با داشتن بيش از 1744 عضو ( فعال و غیر فعال) به عنوان یکی از بزرگترين و فعالترين انجمن هاي کشور به شمار رفته و سرآمد و الگويي براي ديگر همکاران در استانهاي مختلف کشور ميباشد.

مدیران انجمن صنفی کارفرمایی

مطالب جدید

سایت های مرتبط

مهرپل

پنجره تبلیغات

..
..