انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران

جزئیات

ابلاغیه..

ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مال...
جزئیات

شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1398

آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
جزئیات

بورس املاک ومستغلات

بورس املاک ومستغلات
جزئیات

انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران استان تهران

جزئیات

ضریب متوسط افزایش وزنی 1399تغییر در حداقل شرایط اختصاصی شرکت های..

ضریب متوسط افزایش وزنی 1399تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکت های پیمانکا...
جزئیات

انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران استان تهران

جزئیات

نامه ارسالی انجمن در خصوص بهره مندی از بسته های حمایتی دولت

نامه ارسالی انجمن در خصوص بهره مندی از بسته های حمایتی دولت
جزئیات

تمدید دوماهه ارائه اظهارنامه های مالیاتی

تمدید دوماهه ارائه اظهارنامه های مالیاتی
جزئیات

راه اندازی سامانه ثبت الکترونیکی شکایت به شورای عالی مالیاتی

راه اندازی سامانه ثبت الکترونیکی شکایت به شورای عالی مالیاتی
جزئیات

ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
جزئیات

مطالب جدید

خدمات ما

تاریخچه ما

در سال 1381 تعدادي از پيمانکاران اقدام به گردهم آيي و تشکيل انجمن صنفي پيمانکاران و شرکتهاي ساختماني و تأسيساتي و تجهيزاتي استان تهران نمودند که اين انجمن با زحمات فراوان و شبانه روزي بالاخره در تاريخ 81/12/11 موفق به اخذ تائیدیه ثبت انجمن از اداره کار و امور اجتماعي گرديد و سپس طي جلسات مختلف بحث و گفتگو و تعامل با مسئولين وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران موفق به امضای تفاهمنامه اي با سازمان مذکور شد که امضای اين تفاهمنامه گام بزرگي در جهت نزديک شدن به جايگاه واقعي انجمن و قشر زحمتکش پيمانکاران مي باشد. و تاکنون توانسته است جايگاه مناسبي را در محافل مهم اجتماعي چون استانداري تهران معاونت نظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق،کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمایي ايران، کانون سراسري انجمنهاي صنفي شرکتهاي ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي ايران، شوراي فني استانداری، کميتة کنترل کيفيت مصالح شورای فنی و... بدست آورد و با داشتن بيش از 1744 عضو ( فعال و غیر فعال) به عنوان یکی از بزرگترين و فعالترين انجمن هاي کشور به شمار رفته و سرآمد و الگويي براي ديگر همکاران در استانهاي مختلف کشور ميباشد.

مدیران انجمن صنفی کارفرمایی

پنجره شرکت های منتخب

مهرپل

مهرپل

جزئیات
بازرگانی کشفی

بازرگانی کشفی

جزئیات
آیرون پایپ

آیرون پایپ

جزئیات
مهندسی مشاع صنعت

مهندسی مشاع صنعت

جزئیات
رعد گستر وارنا

رعد گستر وارنا

جزئیات
فرانورگسترجنوب

فرانورگسترجنوب

جزئیات

سایت های مرتبط

پنجره تبلیغات

..
..